tuindoekenshop fb pixel
Tel: 013 - 5301711 [email protected]

Toepasselijkheid

1.1 De algemene voorwaarden die zijn beschreven, zijn van toepassing op alle overeenkomsten die zijn ontstaan tussen de opdrachtgever (de koper) en de opdrachtnemer (Tuindoekenshop.nl), tenzij hier schriftelijk van wordt afgeweken

1.2 Zodra u een bestelling en of aanbieding accepteert gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en zijn we op geen enkele manier aansprakelijk voor zaken die hier worden beschreven.

 

Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen die worden aangeboden zijn vrijblijvend en kunnen ten alle tijden gewijzigd worden. Wanneer er een overeenkomst is over een bepaalde aanbieding zal deze ten alle tijden gelden als verkoopprijs.

 

Prijzen en betalingen

 3.1 De vermelde prijzen op de website voor de producten en diensten zijn in euro’s, inclusief de betalende btw en exclusief verzendkosten

3.2 Betalingen dienen vooraf voldaan te worden voor desbetreffende product(en)

3.3 Indien niet aan de betalingstermijn wordt voldaan zal de bestelling onklaar gemaakt worden en zullen de administratiekosten betaald moeten worden door de opdrachtgever. Dit houdt in dat u een bedrag van € 25,- verschuldigd bent aan Tuindoekenshop.nl. Indien hier niet aan voldaan wordt zal de vordering uitbesteed worden aan een incassobureau. Hierdoor lopen de kosten hoger op, die voldaan dienen te worden door de opdrachtgever.

3.4 Prijzen mogen ten alle tijden veranderd worden door Tuindoekenshop.nl, echter als er een overeenkomst is afgesloten en in de tijd van overeenkomst tot levering veranderd de prijs dan blijft de prijs staan waarover een overeenkomst is gesloten.

 

Levering

 4.1 De leverdatum is een indicatie die in sommige gevallen kan afwijken van de bepaalde tijd dit kan komen door externe partijen. Indien het bestelde product niet binnen 30 dagen geleverd kan worden zal de overeenkomst ontbonden worden en zal de opdrachtgever haar aankoopbedrag geretourneerd krijgen.

4.2 Leveringen worden uitgevoerd zodra een product gereed is voor verzending. De opdrachtgever wordt hiervan op de hoogte gebracht.

 

Eigendomsvoorbehoud

 5.1 De eigendom van de producten gaat pas over indien het aankoopbedrag is voldaan, indien dit niet gebeurd dan zal het product het eigendom blijven van Tuindoekenshop.nl en dient het product geretourneerd worden. Indien het aankoopbedrag is voldaan en het product is geleverd dan gaan de risico over op de opdrachtgever.

 

 Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle eigendomsrechten te respecteren die rusten op de producten van Tuindoekenshop.nl. Er wordt niet gegarandeerd dat de producten geen inbreuk op intellectueel en/of industrieel eigendomsrechten van andere partijen.

 

Reclames en aansprakelijkheid

 7.1 Indien u een product heeft geleverd gekregen bent uzelf aansprakelijk om alles te controleren of aan alles is voldaan zoals beschreven is in de overeenkomst. Indien dit niet het geval is, heeft u recht om hier melding van te maken en zal er een gepaste oplossing worden gezocht.

7.2 Indien het product niet voldoet aan de overeenkomst, dan heeft Tuindoekenshop.nl de mogelijkheid om desbetreffende product te retourneren en te vervangen voor een nieuw product die wel voldoet aan de overeenkomst.

7.3 Producten zijn klant specifiek gemaakt het is dus niet mogelijk om een product te retourneren als er geen gebreken aan zijn.

 

Bestellingen/communicatie

 8.1 Indien er enige vorm van miscommunicatie ontstaat tussen opdrachtgever en Tuindoekenshop.nl door toedoen van het gebruik van communicatiemiddel tussen het verkeer tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, is Tuindoekenshop.nl hier niet voor aansprakelijk, tenzij het met opzet gebeurt van Tuindoekenshop.nl

 

Aangeleverd materiaal

 9.1 Tuindoekenshop.nl is afhankelijk van de kwaliteit van de door de opdrachtgever ingezonden afbeeldingen. Hierdoor kunnen kleurafwijkingen en/of onscherpte ontstaan, Tuindoekenshop.nl is hiervoor niet aansprakelijk er zal geen mogelijkheid zijn om een nieuw product te ontvangen of het aankoopbedrag geretourneerd te krijgen.

 

Kortingsacties beleid

 10.1 Indien er meerdere kortingsacties zijn, dan geldt het hoogste kortingspercentage voor het product. Dit betekent dus als er 5% korting zit op het product en in dezelfde periode komt er een kortingsacties van 10% op alle artikelen dan zal in dat geval de 10% korting tellen bij de aankoop van het product.

 

Annulering bestelling

 11.1 Producten dienen vooraf voldaan te worden, dit betekent dat producten pas in productie gaan zodra het aankoopbedrag betaald is. Indien de opdrachtgever de betaling niet voldoet zal deze een herinneringsmail ontvangen, indien het dan alsnog niet wordt voldaan zal de bestelling geannuleerd worden.

 

 Klachtenmelding

 12.1 Klachten dienen binnen 3 werkdagen bekend gemaakt te worden bij Tuindoekenshop.nl er zal hiervoor een gepaste oplossingen voor worden gezocht in samenspraak met de opdrachtgever. Klachten over de kwaliteit van het product of eventuele transportschade dienen aangetoond te worden door digitale afbeeldingen, het is mogelijk dat Tuindoekenshop.nl vraagt om het product te retourneren om de gepaste oplossing te bepalen. De kosten voor het retourneren zullen worden vergoed door Tuindoekenshop.nl. Klachten die na 3 werkdagen worden ingezonden zullen niet in behandeling worden genomen.

 

Afhandeling klachten

 13.1 Indien de klacht als terecht wordt bevonden door Tuindoekenshop.nl zijn er twee opties om het af te handelen.

– Het product wordt kosteloos opnieuw geproduceerd en geleverd.

– Het aankoopbedrag wordt geretourneerd, echter dient het product wel geretourneerd te worden.

 

Overmacht

14.1 Indien er sprake is van enige overmacht voor Tuindoekenshop.nl hebben ze recht om naar eigen keuze een bestelling op te schorten of om de overeenkomst zonder enige tussenkomt van rechterlijke partijen te ontbinden.

14.2 Elke tekortkoming waaraan Tuindoekenshop.nl niks aan kan doen is wat wordt verstaan onder overmacht. Dit kan niet toegerekend worden omdat zij niet door hun schuld tekortkomen in een bepaalde casus.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 15.1 Het Nederlands recht is uitsluitend van toepassing op deze Algemene voorwaarden.

15.2 Daarnaast is een bevoegde rechter in Nederland bevoegd om informatie te nemen van geschillen die zijn ontstaan tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.